HAMLE PROGRAMI

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI

18/09/2019 Tarih ve 30892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Tebliği ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın (Program) çerçevesi tanımlanmıştır.

Buna göre Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile bir arada ve/veya münhasıran sunulmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda, Öncelikli Ürün Listesi Tebliği’ndeki ürünlere yönelik olarak çağrıya çıkılmakta olup çağrı planları, çağrı kapsamında yer alacak sektör ve ürünler ile çağrı takvimini de içerecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenerek, Program Portalı’nda (www.hamle.gov.tr) duyurulmaktadır.

Bu kapsamda 2022 yılı için çağrı takvimi aynı 2021 yılı gibi yılın ilk 3 ayında duyurulacak, aynı duyuruda desteklenecek sektörler ve sektör bazında desteklenecek ürünlerin listesi de yayınlanacaktır.

Firmamız hamle programı profiline uyan ve üreteceği ürünler yayınlanan listede bulunan yatırımcılarımızın başvuru ve uygulama sürecini yönetmeye taliptir.

Bilgilendirme metinlerine aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Proje bazlı teşvik sistemi detaylı bilgi formu
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Başvuru Rehberi

Hizmetlerimizin detaylı bilgisine yandaki kutucuğa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

You cannot copy content of this page