HİZMETLERİMİZ

Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Yatırım teşvik danışmanlığı; yatırımcı adına YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ya da KDV MUAFİYET BELGESİ denilen ve yatırımcıya çeşitli avantajlar sağlayan belgenin alınması için gereken evrakların düzenlenmesi ve genel itibariyle bu sürecin yönetilmesidir.

IPARD

IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance), Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma programıdır.

IPARD’ın amacı, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektir.

KKYDP (Kırsal Kalkınma Yardımlarının Desteklenmesi Programı)

Tarım ve hayvancılık yatırımlarının, öngörülen proje bütçesinin %50’sini geçmemek üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe yoluyla desteklenmesidir. Söz konusu program, 2012’de yapılan nüfus sayımına göre 20 bin ve altında nüfusu bulunan yerleşim yerlerine öncelik verilerek tüm ülkede uygulanmaktadır.

Sağlık Turizmi

Kişilerin bir takım sebepler dolayısıyla çeşitli tedavileri görmek üzere başla ülkeleri ziyaret etmesidir. Bu nedenler; kişinin ülkesinde medikal hizmetlerin pahalı olması, gidilmek istenen ülkede kur farkı dolayısıyla bu hizmetlerin daha düşük fiyatlara sağlanması, gidilecek ülkenin medikal hizmetlerinin kalitesinin kişinin kendi ülkesinden yüksek olması, hem turizm hem sağlık hizmetlerinden aynı anda yararlanma isteği olarak sıralanabilir.

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® Desteği

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerinin desteklenerek firmaların uluslararası pazarlar- da kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanmak- tadır.

Fizibilite Raporu

Fizibilite çalışması iş fikirlerinin masaya yatırıldığı rapordur ve tüm yönleriyle inceleyerek iş fikrinin uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ve sektörüne getirilebileceği yenilikleri ortaya koymaya çalışır. Pek çok ticari girişim, fizibilite raporunun yetersizliği veya hiç olmayışı dolayısıyla başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Fizibilite raporu, sonradan hüsrana uğramamak adına işin bir simülasyonunun kağıt üzerinde canlandırılması olarak da tanımlanabilir. Firmamız, hem iş fikirlerini değerlendirerek hem de çeşitli iş fikirleri vererek yatırımcılara yol göstermektedir.

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir. Desteklerin nihai hedefi: ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmektir.

KOSGEB Danışmanlığı

  • Yurtiçi Fuar Desteği
  • Yurtdışı Fuar Desteği
  • Yurt Dışı Seyahat Destek ve Hibeleri
  • Nitelikli Eleman Desteği
  • Katalog Broşür Desteği
  • Kalite Belgelendirme Desteği
  • CE Danışmanlık Desteği vb. birçok desteği kapsamaktadır.

Hizmetlerimizin detaylı bilgisine yandaki kutucuğa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

You cannot copy content of this page